Shark Logistics Azerbaycan

Bərpa logistikası

Bərpa logistikası

Azərbaycanın bir nömrəli logistika şirkəti - Shark Logistics
Təchizat logistikası, istehsal logistikası və satış logistikası ilə malların istehsaldan istehlaka axını bədənin dövran sistemindən istifadə edilərək təsvir edilərsə, bunun irəli logistika olduğu deyilir. Digər tərəfdən, bərpa logistikası və ya tərs logistika öz rolunu yerinə yetirmiş məhsulları, qabları və qablaşdırmaları bərpa edən və təkrar emal edən axındır. Daha sonra təsvir edilən təkrar emal logistikasına bənzər şəkildə, təkrar emala yönümlü cəmiyyətlərdə bu axına diqqət yetirilir.
Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti
https://sharklogistics.az